• Alltid fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Delårsrapport januari – september 2012

Publicerat den 31 oktober 2012
Pressmeddelande

(NGM: FNOX MTF)

 

Tredje kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 

januari – september 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 

 

VD-kommentar – Tredje kvartalet:
Nya tjänster breddar utbudet!

Den positiva omsättningsutvecklingen fortsatte även under tredje kvartalet med en tillväxt på 35 procent. Både antalet användarlicenser och kunder ökar kraftigt och under kvartalet nådde vi en viktig milstolpe då antalet aktiva användarlicenser av våra program passerade

100 000. Det gör oss till den klart största leverantören av internetbaserade affärssystem i Sverige.

Vi var först i Sverige när vi för drygt 10 år sedan inledde vår satsning på molntjänster. Det är en stor anledning till att vi idag har en så stark position på marknaden, dess- utom på en marknad som växer allt snabbare. Idag har

vi ett helt annorlunda läge om man jämför med hur det var bara för ett par år sedan. Nu är tekniken fullt ut accepterad och marknaden går i allt snabbare takt över från lokalt installerade program till molnbaserat. På några års sikt kommer marknaden för internetbaserade affärssystem vara större än den för traditionella system.

Trots vår starka marknadsposition slår vi oss absolut inte till ro. Tvärtom fortsätter vi att satsa hårt på utveckling och användarstöd, vilket också belastar resultatet. Trots att vi satsar mycket på utveckling så förbättrades vårt rörelseresultat väsentligt jämfört med förra året. Under tredje kvartalet redovisade vi ett rörelseresultat på cirka 1,4 (0,8) miljoner kronor. Det är viktigt för oss att tillväxten sker med lönsamhet.

Under tredje kvartalet har vi utvecklat och lanserat ett antal nya tjänster. Bland annat har vi en ny kreditupplysningstjänst som gör att våra kunder får möjligheten att ta kvalitativa kreditupplysningar direkt i våra program till en väldigt låg kostnad. Dessutom erbjuder vi våra kunder en automatisk adresshämtningstjänst. När man knappar in ett organisationsnummer eller personnummer hämtas automatiskt uppgifter som adress, telefonnummer och branschkod. Vi erbjuder denna tjänst gratis till våra kunder, vilket är unikt på marknaden. Sedan lanseringen i mitten av september har våra kunder använt tjänsten mer än 20 000 gånger.

Vi har också arbetat vidare med ett antal integrations- lösningar. Vi ökar nu successivt takten i utvecklingen av integrationer. Vårt mål är att vi ska ha integrationer mot alla vanligt förekommande system med användningsområden som angränsar till våra program.

Avslutningsvis kan jag berätta om vår stora utbildnings- satsning som vi gör med två av Sveriges mest populära och erfarna lärare på området; Petter Åkesson och Peter Sundberg. Vi kallar det för Fortnox Seminarier och under hösten/vintern kommer vi att arrangera seminarier inom skatt, bokföring, bokslut och lön. 

 

Jens Collskog, Verkställande Direktör

Ladda ner rapporten här (pdf)

 

För ytterligare information
Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300
jens.collskog@fortnox.se

örsta halvåret 2011 (jämfört med samma period föregående år)