• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Emissionen i Fortnox AB fulltecknad efter en vecka och stänger med kraftig överteckning

Publicerat den 2 april 2007
Pressmeddelande

Fortnox ABs (publ) pågående emission om 15 600 000 kronor är redan fulltecknad efter en veckas teckningstid. Eftersom emissionen tecknas löpande stänger emissionen före utsatt slutdatum. Alla som nu tecknat sig i emissionen måste betala likviden inom fem (5) bankdagar från teckningstillfället för att teckningsanmälan skall gälla.

En post omfattar 2.500 aktier á 2,60 kronor styck. Således 6.500 kronor i likvid per post. Anmälningsperioden pågår den 26 mars till den 20 april. Vid teckning av aktier erläggs likviden inom fem bankdagar. Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB som hanterar emissionslikviderna. Efter emissionens stängning ansöker bolaget om listning vid NGMs lista Nordic MTF. Handeln beräknas kunna starta under maj månad. Teckning kan göras direkt på nätet på bolagets hemsida; https://www.fortnox.se/prospekt.php
Prospekt och anmälan till bolagets informationsträffar i landet finns även att tillgå på bolagets hemsida.


Fortnox är ett svensk företag som levererar internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering och CRM. Programmen kan nås från internetanslutna PC eller Mac över hela världen. Kunden betalar en låg abonnemangsavgift från 39 kronor per månad.

Mer information Fortnox AB kan lämnas av bolagets grundare och VD: Jan Älmeby på Fortnox AB, 0708-37 32 55