En småföretagare som sitter med en surfplatta, använder Fakturabelåning.