Bokföra Utdelning till aktieägare

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.

Informationen i detta avsnitt gäller aktiebolag. Bokföringstipsen är enbart en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Beslut om utdelning på bolagsstämman

Ett aktiebolag som går med vinst har vid den årliga bolagsstämman, eller vid en extra bolagsstämma, möjlighet att besluta om att dela ut en del av vinsten till aktieägarna – så kallad utdelning. Utdelningens storlek bestäms på stämman och fördelas normalt sett i proportion till hur många aktier varje ägare har.

Utdelning beskattas som inkomst av kapital upp till ett visst belopp enligt 3:12-reglerna. Läs mer om hur skatt fungerar vid utdelning här.

Hur bokförs utdelning?

För att förstå hur utdelning bokförs behöver du ha en förståelse för hur årets resultat bokförs. Om ditt företag har ett positivt resultat på 500 000 kronor under det föregående året bokas det över från konto 2099 Årets resultat till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år när det nya räkenskapsåret börjar enligt nedan.

Konto Debet Kredit
2099 – Årets resultat 500 000
2098 – Vinst eller förlust från föregående år 500 000

 
På bolagsstämman beslutas det om att dela ut 100 000 kronor av vinsten. Dessa förs över till konto 2898 Outtagen vinstutdelning. Resterande del av vinsten, 400 000 kronor, förs över till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. Notera att konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år alltid ska nollas i samband med detta.

Konto Debet Kredit
2098 – Vinst eller förlust från föregående år 500 000
2898 – Outtagen vinstutdelning 100 000
2091 – Balanserad vinst eller förlust 400 000

 

När utdelningen slutligen betalas ut nollas konto 2898 mot det konto du utför betalningen från.

Konto Debet Kredit
2898 – Outtagen vinstutdelning 100 000
1930 – Företagskonto 100 000

 

Smarta lösningar som förenklar bokföringen

Fortnox moderna företagsplattform är fullspäckad med smarta och automatiserade lösningar som gör din bokföring både enklare och roligare. Vad sägs som helt automatisk bokföring från ditt kontoutdrag, eller möjligheten att koppla ihop ditt Fortnox med över 400 olika tredjepartsprogram så som kassasystem, webbshopar eller arbetsordersystem för en mer effektiv administration?

Gör som över 400 000 andra och bli en del av vår företagsplattform, du också!

Läs mer och kom igång med Fortnox

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Enklare bokföring med Fortnox

Helt molnbaserat. Och till stora delar automatiserat.

Med våra smarta lösningar blir bokföring både enklare och roligare – oavsett företagsform, storlek på verksamhet och mängden transaktioner. Testa nu – 30 dagar öppet köp.

Läs mer
Fortnoxprogram_blobb_V2_BOKFORING_.png

Vad tyckte du om den här sidan?