Vad är Återförsäljare?

Retailer

En återförsäljare är ett företag som säljer till slutkonsument.

Relaterade ord

Bransch Lager Produkt

Mer om Återförsäljare

Vad gör en återförsäljare?

En återförsäljare köper in produkter från andra företag för att sälja vidare. Återförsäljare säljer främst varor men vissa kan också erbjuda tjänster. Exempelvis erbjuder många butiker som säljer datorer även försäkring och reparationstjänster. Återförsäljare har ofta ett stort lager och tar därmed en ekonomisk risk.

Tradionellt sätt har återförsäljare haft en fysisk plats såsom exempelvis en butik, men idag är det vanligt att återförsäljare säljer online.

Återförsäljare finns inom en mängd olika branscher

Återförsäljare finns inom en mängd olika branscher, exempelvis kläder, tillverkningsindustrin och livsmedel.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?