Vad är Balansomslutning?

Balance sheet total

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Relaterade ord

Balansräkning

Mer om Balansomslutning

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning

I en balansräkning delas tillgångar och skulder upp i två delar. Sidorna brukar kallas för tillgångssidan respektive skuldsidan där eget kapital ingår i skuldsidan. Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning.

Tillgångar och skulder ska vara i balans

I en balansräkning ska alltid summan av tillgångar och skulder vara i balans d.v.s. att summan av tillgångarna ska vara lika stor som för skulderna. Balansomslutningen visar hur mycket tillgångar eller skulder som finns i bolaget vid en viss tidpunkt och är ingen typ av värdering.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?