Vad är Brutto?

Gross

Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.

Relaterade ord

Arbetsgivare Bruttolön Lön Netto Skatt Produkt

Mer om Brutto

Skillnad mellan brutto och netto

Motsatsen till brutto är netto och beskriver beloppet efter skatt och eventuella avdrag. Termen brutto används även i andra sammanhang och kan exempelvis syfta på vikten av en produkt inklusive förpackningens vikt så kallad bruttovikt.

Bruttolön

Bruttolön innebär den lön som den anställde får före avdrag av skatt. Vanligtvis när löner diskuteras är det bruttolönen som exempelvis arbetsgivaren refererar till.

Bruttovinst

Begreppet bruttovinst innebär vinsten med avdrag för direkta kostnader men inte indirekta kostnader. I exempelvis ett handelsföretag menar vi försäljningsintäkter minus inköpskostnader.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?