Vad är Enkel bokföring?

Kassabok med 2 kolumner för inkomster och utgifter.

Läs mer om enkel bokföring