Vad är Handelsbolag?

Partnership

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Relaterade ord

Aktiebolag Kommanditbolag Juridisk person Enskild firma Ekonomisk förening

Mer om Handelsbolag

Handelsbolag är en juridisk person

Ett handelsbolag ska ha två eller flera delägare. Delägarna kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är en juridisk person där delägarna bestämmer vem och vilka ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn. Dessa kallas för firmatecknare. Delägarna är alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det innebar att bolagsmannen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.

Kommanditbolag är en form av handelsbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där det ska finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en bolagsman som är ansvarig för bolagets alla skulder. Övriga bolagsmän ansvarar bara för den kapitalinsats de gjort i bolaget.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?