Vad är Pantbrev?

Mortgage deed

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.

Relaterade ord

Ränta Borgenär

Mer om Pantbrev

Vad är syftet med pantbrev?

Pantbrevets syfte är att fungera som en säkerhet för långivaren. Pantbrevet behåller banken hos sig till dess att lånet är betalat och därefter kan pantbrevet lämnas tillbaka till fastighetsägaren. Om långivaren inte kan betala tillbaka sitt lån använder banken sitt pantbrev och fastighten säljs. Banken är i och med sitt pantbrev prioriterad fordringsägare och får i första hand pengarna från försäljningen. Därmed kan banken få tillbaka sina pengar plus eventuell ränta.

Hur beställs ett pantbrev?

En beställning av ett nytt pantbrev görs hos Lantmäteriet mot en avgift. Avgiften består av en administrationsavgift och två procent av pantbrevets belopp. Ansökan om pantbrev kan både göras i pappersform eller elektroniskt till Lantmäteriet av dig som fastighetsägare eller av din bank.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?