Vad är Produkt?

Product

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Relaterade ord

Kvalitet Marknadsföring Pris

Mer om Produkt

En produkt är en vara eller tjänst

En produkt är det objekt som erbjuds till försäljning. En produkt är antingen en tjänst eller en vara. Varje produkt tillverkas till en kostnad och säljs därefter till ett pris. Produktens pris beror på marknaden, kvaliteten, marknadsföringen och det segment produkten är riktad mot.

En produkt kan vara materiell eller immateriell

En produkt kan klassificeras som materiell eller immateriell. En materiell produkt är ett fysiskt föremål som kan uppfattas som genom beröring såsom byggnader, fordon eller kläder. En immateriell produkt är motsatsen till en materiell produkt och kan uppfattas indirekt såsom en försäkring eller tjänst.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?