Vad är Räkenskapsår?

Financial year

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Relaterade ord

Bokföring Företag Firma Ekonomi Bokslut Årsredovisning Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Faktura

Mer om Räkenskapsår

Oavsett vilken typ av företag du driver, exempelvis enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, är det viktigt att ha god kontroll på bokföringen. Bokföringen hos ett företag är dokumentationen om de ekonomiska händelserna, dvs intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder. Räkenskapsåret motsvarar ofta, men inte alltid, kalenderåret och löper då från 1 januari till 31 december. Under företagets första år börjar räkenskapsåret dock den dag företaget registrerades hos Bolagsverket och är därmed oftast kortare än 12 månader under det första året.

Vad menas med ett brutet räkenskapsår?

Ibland är ett räkenskapsår annat än ett kalenderåret. Då kallas det för ett brutet räkenskapsår. Reglerna kring brutet räkenskapsår är att året ska börja den första dagen i en kalendermånad och avslutas den sista dagen i den påföljande 12:e månaden. Alltså, om ett brutet räkenskapsår börjar 1 maj 2020 avslutas det 31 april 2021.

Lag på årsredovisning

Senast sju månader efter utgången av ett räkenskapsår måste företag skicka in sin redovisning till Bolagsverket. Bokslutet ligger till grund för årsredovisningen och är helt enkelt en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Redovisningen visar om företaget gått med vinst eller förlust samt hur resultat- och balansräkningen ser ut. Resultaträkningen är en rapport som visar företagets intäkter, kostnader och resultat under året. Balansräkningen redovisar företagets tillgångar och skulder på balansdagen. För dig som driver eget företag kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en redovisningsbyrå. Det är viktigt att vara noga med bokföringen, som kräver både kunskap och tid.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?