Vad är Resultatbudget?

Result budget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Relaterade ord

Budget Resultat Resultatrapport

Mer om Resultatbudget

En resultatbudget är en plan för framtida intäkter och kostnader

En resultatbudget är en typ av budget som visar på företagets långsiktiga överlevnad och är en plan över framtida intäkter och utgifter vanligtvis för ett verksamhetsår. Viktigt att fundera på är vilka intäkter och kostnader som kommer att uppstå under året för att säkerställa ett positivt resultat och företagets överlevnad.

Vad innehåller en resultatbudget?

Resultatbudgeten innehåller samtliga intäkter och kostnader och visar det förväntade resultatet under året. Resultatbudgeten innehåller delbudgetar som anpassas efter företagets verksamhet. En vanlig delbudget för intäkter är försäljningsbudget och för kostnader personalbudget.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj
5 1 5

Vad tyckte du om den här sidan?