Vad är Revisor?

Auditor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Relaterade ord

Revision Bokföring

Mer om Revisor

Vad gör en revisor?

I en revisors roll ingår att granska ett företags bokföring, årsredovisning och bolagsledningens förvaltning. Förutom att granska företags ekonomi kan även en revisor fungera som en rådgivare och problemlösare. En revisor skapar trovärdighet och kan därmed dessutom underlätta affärer för bolaget.

Vad är en revision?

En revisor har till uppgift att göra en revision av bolaget eller föreningen vilket kan ses en kvalitetssäkring av den information som bolaget eller föreningen lämnat till marknaden genom årsredovisningen. Vid granskningen ger revisorn ett oberoende uttalande om förhållandena i verksamheten.

En revisor fastställer sin granskning om bokföringen i en revisionsberättelse. I den ska det framgå om bokföringen är uppställd enligt de krav som lagen anger.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?