Vad är Vinstmarginal?

Profit margin

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.

Relaterade ord

Avkastning Nyckeltal Konkurrens Räntabilitet Soliditet

Mer om Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått

Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått som används för att bedöma företags lönsamhet och används ofta till att jämföra olika företag på en marknad. Vinstmarginalen tar inte hänsyn till hur företaget är finansierat och för att få en full bild av hur väl ett företag lyckats är räntabilitet på eget kapital ett kompletterande nyckeltal. Därför används vinstmarginal vanligtvis för att mäta lönsamheten på en marknad eller att jämföra konkurrenter med varandra.

Hur beräknas vinstmarginal?

En positiv vinstmarginal innebär att företaget går med vinst och ju högre vinstmarginal desto mer vinst gör företaget. En negativ vinstmarginal innebär att företaget går med förlust. Vinstmarginalen beräknas genom följande formel:

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnader) / Försäljning

Marginalen uttrycks i procent och högre marginal innebär en större vinst.

Lär dig mer om fakturering

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?