Import- och exporthandel med USA


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
Fortnox AB 2020 sv

En vara eller en tjänst?

Är du osäker på om det är en vara eller en tjänst det rör sig om? Det är viktigt att veta detta när det gäller moms och tull.

Vid handel med USA måste varor tulldeklareras. Du lämnar alltså ingen tulldeklaration om det gäller en tjänst. Ibland är det svårt att avgöra om det är en vara eller en tjänst. Man brukar utgå från att varor är saker som man kan ta på, till exempel kläder eller datorer, medan tjänster kan liknas vid uppdrag som utförs åt en annan part.

Här antar vi att det är en vara som du vill importera eller exportera från/till USA.

Importera varor från USA

Om du ska beställa varor från USA för import till Sverige eller EU måste du reda ut vilka tillstånd som krävs och vilka andra praktiska saker som du måste tänka på.

Båt som illustrerar import av varor
 • Ta reda på varans varukod. Den ger information om regler och krav för import.

 • Ansök om Eori-nummer hos Tullverket.

 • Undersök vilka produktkrav som gäller för varan i Sverige och EU.

 • Krävs det tillstånd för att importera varan?

 • Lämna en tulldeklaration till Tullverket när du importerar.

 • Redovisa och betala moms i Sverige.

Tillstånd för att importera från USA

Vid import av varor från USA behöver du registrera dig som importör och erhålla ett Eori-nummer. Ansökan görs på Tullverkets webbplats och det är kostnadsfritt. Beroende på vilken typ av vara du vill importera kan det krävas olika tillstånd, exempelvis tillstånd för betalningsanstånd eller samlad garanti.

Om du ska importera hälsokostprodukter behöver du ta kontakt med Läkemedelsverket, Skatteverket ska kontaktas om du ska importera tobak och alkohol och gäller det import av färsk frukt och grönsaker behöver du kontakta Jordbruksverket. Det är alltså viktigt att veta vad du ska importera, vilka tillstånd som krävs och vilka myndigheter du behöver kontakta.

Importmoms vid handel med USA

Om du exporterar en vara till USA ska du inte lägga till svensk moms. När du importerar en vara från USA ska du betala importmoms i Sverige och inte USA. Momsregistrerade företag betalar momsen till Skatteverket medan icke-momsregistrerade företag betalar den till Tullverket. För de flesta varor är importmomsen 25 %. För livsmedel är den dock 12 % och för varor inom kultur, såsom tidningar och böcker, är importmomsen 6 %.

Importmomsen beräknas på summan av:

 • Tullvärdet för varan (priset, inklusive frakt och försäkring fram till EU).

 • Eventuell tull och andra statliga skatter än moms.

 • Andra kostnader, som exempelvis transport och försäkring, fram till den ort inom EU som varan ska transporteras till.

Exportera varor till USA

För att exportera till USA behöver du ha vissa tillstånd och ditt företag behöver vara registrerat som exportör.

Båt som illustrerar export av varor
 • Ansök om Eori-nummer hos Tullverket.

 • Ta reda på vilka produktkrav som finns för varan i USA.

 • Undersök om det krävs tillstånd för att exportera varan från Sverige.

 • Lämna en tulldeklaration till Tullverket när du exporterar varan.

 • Lägg inte på svensk moms då varan faktureras.

Tillstånd för att exportera till USA

För att ett företag ska få bedriva handel med USA, måste företaget finnas med i EU:s register över ekonomiska aktörer – Eori – vilket står för Economic Operator Registration and Identification. Ansökan om ett Eori-nummer görs på Tullverkets webbplats. Det kostar ingenting och ansökningen hanteras mycket snabbt.

Det finns ett flertal tillstånd som ditt företag måste ha för att få exportera till USA. Förutom att vara registrerad exportör (med ett Eori-nummer) behöver du också ha tillstånd att utfärda ursprungsintyg och godkänd plats vid export. Beroende på vilken typ av produkt som ska exporteras kan det behövas ytterligare tillstånd från andra myndigheter. Till exempel behöver du kontakta Naturvårdsverket om du ska exportera kylskåp eller frysar och Riksantikvarieämbetet om det handlar om kulturföremål.

Tull från USA

Vid import och export från/till USA måste en tulldeklaration lämnas till Tullverket.

Bild på paket och skrivblock som illustrerar tullregler

Ange vilka varor som ska exporteras eller importeras samt varornas värden. Du kan antingen deklarera via Tullverkets internetdeklaration TID eller via en annan systemlösning. Många företag väljer att anlita ett ombud för hantering av tulldeklarationen. Till exempel brukar speditionsföretaget, som transporterar dina varor, kunna agera som ombud och hjälpa till med tulldeklarationen.

Klassificera varan – bestäm varukod

Vid både import och export ska dina varor klassificeras. Alla varor ska ha specifika varukoder som sedan bestämmer vilken tullsats, tullavgift och importmoms som gäller. Varukoden används också för vissa bestämmelser och statistik. Det är alltså viktigt att klassificeringen blir korrekt. För att få hjälp med detta kan du kontakta Tullverket eller använda deras söksystem Tulltaxan.

Tullavgifter

Vid import av varor från USA ska man betala tull- och andra avgifter. Om du inte betalar tullavgift i samband med att varan deklareras kommer du att få en tullräkning. Hur tullräkningen hanteras beror på hur ditt företag ser ut. För att betala tullavgift via tullräkning behöver ditt företag ett tillstånd för betalningsanstånd från Tullverket.

Om du inte deklarerar korrekta tull- och skatteavgifter måste du betala tulltillägg, och om du lämnar in tulldeklarationen för sent blir du debiterad en förseningsavgift från Tullverket.

Tullregler

Det finns olika regler och bestämmelser beroende på vilken vara du vill importera eller exportera från/till USA. Skälen bakom reglerna kan vara handelspolitiska eller bero på miljö, hälsa eller säkerhet. Det kan också finnas regler för att förhindra spridning av djur- och växtsjukdomar. Vapen, narkotika och läkemedel är exempel på varor för vilka det finns specifika regler och bestämmelser.

Förbrukade köldmedier som finns i kylskåp, frysar och luftkonditioneringsanläggningar har särskilda tullregler eftersom de vanligtvis innehåller ozonnedbrytande ämnen. Om du ska importera eller exportera den här typen av varor är det viktigt att kontakta Naturvårdsverket för mer information.

Andra varor med särskilda tullregler och restriktioner är:

 • Livsmedel

 • Kulturföremål

 • Jordbruksprodukter

 • Kemiska produkter

 • Radioaktivt avfall

 • Levande djur och animaliska produkter

 • Utrotningshotade växter och djur

Regler kring import och export med EU och Kina

Import och export skiljer sig mycket år beroende på vilket land du handlar med. Därför har vi samlat särskilda bestämmelser för EU och Kina.

Bild på paket och transportmedel som illustrerar export till kina, eu och usa

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?