Starta ekonomisk förening – så gör du steg för steg (guide)


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
fortnox_logo_black.jpg
Fortnox AB 2021 sv

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förenings främsta syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Denna företagsform passar bra när delägarna (medlemmarna) har gemensamma behov och behöver lika mycket inflytande. Varje medlem förväntas följaktligen vara delaktiga i verksamheten.

Ekomonisk_forening-190x179.png

Exempel på ekonomiska föreningar är föräldradrivna skolor, företag som vill samarbeta med andra företag i företagskluster, bostadsrättföreningar eller olika kollektiv. Det är dock inte begränsat till dessa typer av verksamheter – ett ”vanligt” företag kan också vara en ekonomisk förening.

Det krävs minst tre medlemmar i en ekonomisk förening, där både fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar. Varje medlem ska betala en på förhand av föreningen bestämd medlemsavgift. Reglerna för företagsformen regleras i lagen om ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening har många likheter med ett aktiebolag, exempelvis att medlemmarna/ägarna inte är personligt ansvariga för bolagets ekonomiska åtaganden. Viktiga skillnader är att varje medlem förväntas vara aktiv i en ekonomisk förening samt att varje medlem har en röst istället för som i aktiebolag där typen av och antalet aktier styr varje ägares rösträtt.

Vill du läsa mer om innebörden? Ta en titt i Fortnox ekonomiska ordlista och läs om ekonomisk förening!

För- och nackdelar

Olika företagsformer passar olika personer och situationer bra. Nedan listar vi ett antal möjliga för- och nackdelar med att driva en ekonomisk förening för att underlätta ditt beslut om företagsform.

Tummeupp_tummener_ENSKILD_-190x179.png
 • Delägarna eller medlemmarna beslutar själva över insatsens storlek.

 • Företaget eller föreningen blir en egen juridisk person.

 • Medlemmarna ansvarar inte personligen för föreningens skulder och avtal.

 • Både juridiska och fysiska personer kan bli medlemmar.

 • Föreningens namn är skyddat i hela landet vid registreringen.

 • Man kan välja in investerande medlemmar i föreningen.

 • Brutet räkenskapsår är tillåtet.

 • Inget startkapital krävs.

 • Ekonomisk förening har inte samma rykte och status som aktiebolag.

 • Det kan vara svårt att få banklån, vilket delvis ibland kan bero på okunskap. Det finns nämligen många stora ekonomiska föreningar som är vinstdrivande.

 • En ekonomisk förening är i regel öppen för alla som uppfyller villkoren i stadgarna och man har därmed inte samma kontroll som i aktiebolag över vilka som blir delägare.

 • Måste vara minst tre medlemmar och minst tre styrelseledamöter. Aktiebolag kräver endast en ägare och en styrelseledamot.

 • Revisor är ett krav, oavsett föreningens storlek. Behöver nödvändigtvis inte var negativt – men det är en kostnad som många vill undvika.

Osäker på vilken företagsform du ska välja? Se vår jämförelse mellan olika typer!

Starta ekonomisk förening – steg för steg

Närmar du dig starten av din ekonomiska förening? Vi går igenom hela processen – från start till mål.

Ekonomisk_Forening01-190x179.png

Steg 1: Håll föreningsstämma

Håll en konstituerande föreningsstämma där ni fattar beslut om att starta företaget/föreningen. Här antar ni även stadgar, skriver medlemsförteckning och betalar medlemsinsatsen. Notera att ni måste vara minst tre fysiska eller juridiska personer för att starta föreningen. Hos Bolagsverket hittar du mallar för ekonomisk förenings stadgar.

Steg 2: Anmäl föreningen hos Verksamt

Efter stämman anmäler en styrelseledamot eller vd föreningen via verksamt.se. Handläggningen startar när registreringsavgiften är betald. Observera att styrelseledamöterna är personligt ansvariga för föreningens ekonomi tills registreringsprocessen är godkänd. Anmälan av ekonomisk förening sker här.

Steg 3: Ansök om F-skatt och moms

När registreringen är godkänd av bolagsverket får föreningen ett organisationsnummer. Då är det dags att ansöka om F-skatt och registrera för moms. Finns det anställda ska det anmälas till Skatteverket.

Steg 4: Anmäl verklig huvudman

Senast fyra veckor efter registreringen ska verklig huvudman anmälas till Bolagsverket. Anmäl även om det saknas verklig huvudman. Läs mer om verklig huvudman.

Klar! Sista steget är att skaffa ett program för din ekonomi

I samband med din första affärshändelse träder bokföringsskyldigheten i kraft. Fortnox är Sveriges mest valda ekonomiprogram online, och gör det både enkelt och roligt för dig att hantera företagets administration.

För dig som startar nytt företag bjuder vi på programavgiften de första sex månaderna. Gäller företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

Testa Fortnox gratis i sex månader

Vanliga frågor och svar om ekonomiska föreningar

Kvarstår funderingar kring vad det innebär att starta och driva en ekonomisk förening? Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om företagsformen.

Fragor_och_svar_v3-190x179.png

Vilket ekonomiskt ansvar har ägarna?

Inget personligt ansvar så länge man följer lagar och regler.

Är ekonomisk förening en egen juridisk person?

Ja.

Vad kostar det att starta ekonomisk förening?

Medlemsinsats enligt föreningens stadgar, samt eventuell års- eller serviceavgift beroende på den verksamhet som ska bedrivas. I övrigt är det gratis att ansöka om F-skatt samt moms- och arbetsgivarregistrering.

Hur lång tid tar det att starta en ekonomisk förening?

Att starta en ny ekonomisk förening tar allt från ett par dagar till ett par veckor, beroende på bland annat hur många ärenden om nystartade företag som inkommer samtidigt. Hos Bolagsverket finner du aktuella handläggningstider.

Hur många ägare krävs vid uppstart?

Minst tre fysiska eller juridiska personer.

Vilka företräder den ekonomiska föreningen?

Styrelsen och eventuell vd.

Är en ekonomisk förening skattskyldig?

Ja, föreningen beskattas.

Kan en ekonomisk förening anställa personal?

Ja.

Behöver en ekonomisk förening ha revisor?

Minst en revisor. Större föreningar kräver auktoriserad revisor.

Mer läsning om att starta företag

Vill du läsa mer om hur det är att starta företag, information om andra företagsformer eller hur det är att starta företag inom en särskild bransch? Då har du hittat rätt!

Efter_att_du_startat_ditt_foretag_v3-190x179.png

Tips för olika branscher när du startar företag

Olika branscher kräver olika saker att tänka på när man startar företag. Vi har sammanställt vad du behöver tänka på som nystartad i flera av de vanligaste branscherna i vår företagsguide. Ta del av intervjuer med branschorganisationer och företagare med värdefulla erfarenheter och insikter kring att starta och driva företag inom en viss bransch.

Efter att du startat ditt företag

Vår vision är att du som företagare ska kunna ägna dig mer åt det du vill. Och för det behövs mer än smarta verktyg.

Fortnox_foretagsguide-190x179.png

Genom att ge dig inspiration i med- och motgång och kunskap när något känns svårt, hoppas vi att du kan känna dig tryggare i ditt entreprenörskap. Då blir det enklare och roligare att driva företag.

Guider för dig som företagare

Krångliga ord?

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Fortnox ekonomiska ordlista hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande.

Nystartad? Testa Fortnox gratis!

Nyligen startat ditt företag? Vi ger dig en extra skjuts i uppstarten! För dig som startat företag de senaste tre månaderna bjuder vi på programavgiften för valfritt paket det första halvåret. Enkelt att komma igång med fri support och fria webbutbildningar.

En raket som flyger uppåt
 • Enkelt att komma igång.

 • Sveriges mest använda molnbaserade ekonomiprogram.

 • Fri support och fria webbutbildningar.

 • 400+ färdiga kopplingar till andra system.

 • Kopplingar till banker och myndigheter.

Gäller nystartade företag som startats under de senaste tre månaderna, räknat från beställningstillfället.

Vad tyckte du om den här sidan?