• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Fortnox lanserar programmodulen CRM i Polen

Publicerat den 17 september 2007
Pressmeddelande

Fortnox startar sin verksamhet i Polen i september genom att i sitt polska bolag erbjuda marknaden Fortnox CRM Säljstöd och Fortnox Arkivplats.


”Vi grundade vårt polska bolag i början av året och nu börjar vi leverera de första produkterna, helt enligt plan.” säger Jan Älmeby, VD på Fortnox AB i Växjö. ”CRM och Arkivplats är först ut och följs av fler produkter inom kort då bokförings- och faktureringsprogrammen till fullo är anpassade för de polska lagarna och reglerna för redovisning. Under de senaste månaderna har Fortnox polska bolag byggt upp ett brett kontaktnät med framförallt redovisningsbyråer. Det finns ett mycket starkt intresse för Fortnox lösningar i Polen.” fortsätter Jan Älmeby.


”Polen har en väl utbyggd infrastruktur med bredband, framför allt i städerna, och de nya unga företagen har ett stort intresse för ny teknik. Polen har närmare 1,5 miljoner företag, dvs dubbelt så många företag som i Sverige, vilket gör landet till en mycket intressant marknad för Fortnox.”


Priserna på de polska programmen ligger på samma nivå som i Sverige med 29 zloty för CRM och 16 zloty för Arkivplats, vilket svarar mot 70 resp 39 svenska kronor. En av Fortnox stora fördelar i Polen är just den låga prissättning som finns på de egna produkterna.


Fortnox polska hemsida kan nås på www.fortnox.pl.


För mer information kontakta bolagets VD Jan Älmeby,
0708-37 32 55