• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

God Jul och Gott Nytt År!

Publicerad den 22 december 2010
Kategori VD-ord Jan

På Fortnox ska vi snart summera ett fantastiskt år 2010. Vi märker allt tydligare att teknikskiftet mot att arbeta webbaserat ökar i styrka. Vi är väl positionerade att kunna fortsätta växa och vara den ledande leverantören av webbaserade program för företag och föreningar.


Bland allt som hänt under 2010 vill jag framförallt lyfta fram att:


  • * Vår snabba tillväxt fortsätter, och vi har bland annat passerat 50.000 sålda användarlicenser
  • * Vi har tecknat avtal med flera aktörer inom redovisnings- och revisionsbranschen vilka använder våra program i allt högre grad för att sköta kunders administration
  • * Vi får alltfler kunder som själva beställer program framförallt via vår hemsida
  • * Varje kund abonnerar i genomsnitt på alltfler program.
  • * Vi har under året vidareutvecklat och förbättrat våra program med många nya funktioner och förbättringar.
  • * Vi har fortsatt öka bemanningen på vår supportavdelning för att även framöver kunna ge våra kunder en bra och tillgänglig support vid behov.
  • * Vi har lanserat en ny online-hjälp med bättre sökmöjligheter, länkar till filmklipp och dokumentation om våra program
  • * Vi har lanserat vårt nya affärsområde för utbildningar av olika slag. Nu har vi ett brett utbud av användarstöd för att kunna tillgodose fler av våra kunders önskemål.


Vi inleder 2011 med att släppa en ny version av våra program den 7 januari. Denna version innehåller många nyheter. Bland annat har vi byggt om Fortnox Order bland annat för att gränssnittet ska vara detsamma som i Fortnox Fakturering. Vi har också ett flertal förbättringar i övriga sortimentet.


Vi kommer också att fortsätta satsa offensivt på utveckling och användarstöd under 2011. Vi kommer att vidareutveckla våra program och vi kommer att fortsätta satsa på ett allt bättre och mer komplett användarstöd. Inte minst kommer vår satsning på att erbjuda utbildning att intensifieras under 2011. Vi har också planer på nya program och nya affärsområden som vi vill lansera under 2011. Mer om detta återkommer jag till framöver.


Till sist vill jag passa på att tacka för ett gott 2010 och önskar dig


God Jul och Gott Nytt År


Bästa hälsningar!


Jens Collskog
VD, Fortnox AB