• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Grant Thornton väljer Fortnox program för sin webbsatsning

Publicerat den 2 februari 2009
Pressmeddelande

(NGM: FNOX MTF)


Grant Thornton är ett av Sveriges största revisions- och konsultföretag. Med cirka 880 anställda på 26 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder stödjer man tusentals svenska företag med de ekonomiska frågorna, såväl på hemmaplan som internationellt. Grant Thornton i Sverige är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International, en av världens ledande paraplyorganisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag, med cirka 30 000 medarbetare i över 100 länder.I en satsning på att erbjuda sina kunder ett internetbaserat samarbete har Grant Thornton valt att använda Fortnox program. Lars Lejdborg, Affärsområdeschef Redovisning, på Grant Thornton kommen-terar avtalet med Fortnox:


– I vår strävan att hela tiden förbättra och effektivisera för våra kunder har vi nu valt att använda Fortnox program i en satsning på att gå över till internetbaserat samarbete med våra kunder. Med Fortnox program som bas får vi ett mycket kraftfullt och konkurrenskraftigt erbjudande till våra befintliga och blivande kunder i segmentet mindre och medelstora företag.


Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox kommenterar avtalet med Grant Thornton:


– Vi är mycket glada och stolta över att Grant Thornton valt att använda våra program i sin satsning på samarbete med kunderna över internet. Detta är ytterligare ett bevis på genomslagskraften i det pågående teknikskiftet, där traditionella lokalt installerade program ersätts av internetbaserade lösningar.


Jan Älmeby, VD på Fortnox säger:

– Avtalet med Grant Thornton är mycket viktigt för oss. Det stärker oss i vår övertygelse att internetbaserade program till låga priser är det enda som gäller, nu och i framtiden, inte minst för sam- arbetet mellan en redovisnings- eller revisionsbyrå och deras kunder.


För mer information kontakta

Lars Lejdborg, Affärsområdeschef Redovisning, Grant Thornton, 0705-287050

Jens Collskog, Försäljningschef Fortnox AB, 0733-632300

Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0708-373255