• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Hjälp med bokföringen?

När du startar ett företag kan du välja att antingen sköta din redovisning själv, eller ta hjälp av någon annan som besitter nödvändiga kunskaper. Kanske känner du någon som kan hjälpa dig? Alternativt kan du välja att anlita en redovisningskonsult.

[–column–]

Fungerande samarbete

När du väljer att anlita någon annan för att sköta ditt företags administration är det naturligtvis viktigt att samarbetet er emellan fungerar så bra som möjligt och att du har tillräcklig kontroll över hur ditt företag mår.

En grundförutsättning för att ett samarbete mellan dig och den du anlitar ska fungera och vara tillräckligt effektivt är att ni båda har tillgång till din information, och att ni använder ett systemstöd som tillåter att ni kan komma överens om vem som gör vad.

För att detta ska fungera utan onödigt krångel och onödiga kostnader är första förutsättningen att ni samarbetar i ett internetbaserat system. Då kan båda parter (och eventuellt fler intressenter som t ex styrelse eller revisor) ha tillgång till program och information varifrån som helst när som helst.


Vem ska göra vad?

Nästa förutsättning är att man kan skräddarsy samarbetet och i systemet tala om vem som ska sköta vad. I Fortnox samtliga program finns ett inbyggt behörighetssystem som låter er göra just detta. Kanske vill du själv sköta faktureringen till dina kunder, medan du väljer att köpa hjälp med övrig redovisning. Eller kanske du vill ha koll på alla leverantörsfakturor och själv godkänna dem innan utbetalning sker. Med det inbyggda behörighetssystemet i Fortnox program bestämmer du själv i vilken grad du vill vara delaktig i ditt företags administration.


Väx med Fortnox

Ytterligare en förutsättning är att du kan växa vidare med ett bra systemstöd även för andra funktioner i företaget. Kanske vill du så småningom systematisera ditt säljarbete och din marknadsbearbetning i ett så kallat CRM-system (CRM=Customer Relationship Management vilket kan översättas med säljstöd eller kundstöd). När företaget växer och du börjar anställa kanske du vill administrera lönehanteringen i ett löneprogram osv osv. Här får du unika fördelar genom att välja att arbeta i Fortnox program från början. I Fortnox sortiment finns elva program som är integrerade och samarbetar på ett strukturerat och genomtänkt sätt för att du som användare ska slippa dubbelarbete och annan ineffektivitet. Du kan enkelt växa vidare med nya programmoduler i takt med att nya behöv uppstår, och alla dina program är per automatik integrerade.

[–column–]

Priset är alltid viktigt

Vid val av system bör du också tänka på hur kostnadsbilden ser ut, såväl nu som i framtiden. Vad gäller Fortnox betalar du endast en fast månadsavgift för att få tillgång till önskade program. Här tillkommer inga startavgifter, inga konsultinsatser för att sätta upp program eller ställa in parametrar. Dessutom är månadsavgiften fast, det spelar ingen roll hur mycket av programmens funktionalitet du använder eller hur mycket data (antal fakturor, verifikationer osv) du lagrar. Månadsavgiften är fortfarande densamma. Dessutom ingår allt du behöver vad gäller drift, installationer, uppgraderingar, säkerhetskopiering och tillgång till support. Allt du behöver är en dator och en internetuppkoppling.


Välj ett säkert kort

Till sist bör du välja en leverantör som är etablerad, tillräckligt stor och som har en god ekonomi. Du vill ju vara säker på att kontinuerligt kunna få support, vidareutvecklade och uppdaterade program. Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för mindre företag. Vi har fler än 20.000 kunder i Sverige som tillsammans abonnerar på fler än 50.000 användarlicenser. Vi samarbetar med de flesta större redovisnings- och revisionskedjor och har totalt fler än 2500 redovisningskonsulter som använder våra program för företags och föreningars administration. Du är med andra ord i gott sällskap när du väljer att låta ditt företags administration skötas i program från Fortnox, oavsett om du gör det själv eller tar hjälp av någon annan.


Hitta en Fortnox Byråpartner i din stad

Om du kommer fram till att du vill ta hjälp med att sköta ditt företags administration rekommenderar vi starkt att du väljer att anlita en redovisningskonsult som är Fortnox Byråpartner. Då vet du att du kan få till stånd ett samarbete som är effektivt och flexibelt, och som kan anpassas efter just dina behov och önskemål. Klicka i menyn till vänster för att hitta en Fortnox Byråpartner som passar dig.