Aktuellt just nu


Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
fortnox_logo_black.jpg
Fortnox AB 2020 sv

Ersättning till företag som drabbas av nedstängning

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under den tillfälliga nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Läs mer om regeringen förslag och vad det innebär.

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet på grund av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Stödet är utformat på ett liknande sätt som omställningsstödet. Stödet är för företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning med stöd av pandemilagen, och tappat minst 30 procent av omsättningen.

 

Läs hela artikeln

Förslag på omsättningsbaserat stöd för enskilda firmor

Regeringen föreslår ett stöd till enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. En enskild firma kan som mest få 120 000 kronor i stöd, och för att söka stödet krävs det en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019. Stödet föreslås träda i kraft så snart som möjligt och beräknas uppgå till fem miljarder kronor.

Hittills har enskilda näringsidkare inte haft möjlighet att ta del av regeringens stöd, till exempel korttidspermitteringar och omställningsstöd, i lika hög grad som andra företagare. Det omsättningsbaserade stöd som nu föreslås liknar omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda firmor som tappat stora delar av sina intäkter under coronapandemin.

 

Läs hela artikeln

Klart med sjukpenning till riskgrupper för covid-19

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ersättningen gäller för perioden 1 juli till 30 september 2020. Vi summerar stödet och hjälper dig med hur du hanterar det i Fortnox.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ersättningen gäller för perioden 1 juli till 30 september 2020. Vi summerar stödet och hjälper dig med hur du hanterar det i Fortnox.

 

Läs hela artikeln

Regeringens nya förslag för att stötta företagare

Regeringen har presenterat förslag på ytterligare åtgärder, med anledning av coronaviruset, för att stötta svenskt företagande. Förslagen handlar om tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare, samt att företag kan få stöd baserat på omsättningstapp.

Det första förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med april och resten av året och gäller alla yrkesgrupper och i hela landet.

 

Läs hela artikeln

Söka anstånd med skatt? Det här gäller

Regeringen har sedan tidigare beslutat att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Vi förklarar vad som gäller för att ansöka om anstånd med skatt, och hur du hanterar det i Fortnox.

De nya reglerna för anstånd med skatt gäller från den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Om du som företagare har betalat in skatt på ditt skattekonto under perioden januari till mars, kan skatten återbetalas från Skatteverket.

 

Läs hela artikeln

Stödet för korttidsarbete utökas från och med 1 maj

Regeringen föreslår en tillfällig förstärkning av korttidsarbetet (tidigare korttidspermittering). Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen ska gälla under tre månader, med start den 1 maj 2020.

Förstärkningen syftar till att arbetsgivarens kostnader ska minska ännu mer. Det innebär att lönekostnaden för en anställd föreslås minska med över 70 procent. Samtidigt får arbetstagaren behålla 88 procent av den ursprungliga lönen.

 

Läs hela artikeln

Regeringens krispaket – våra experter förklarar

Våra experter förklarar vad regeringens krispaket för företagande innebär, samt hur det påverkar hur du hanterar lönen i Fortnox Lön. I filmen går Pia och Malin igenom slopad karens, sjuklönekostnader, slopat krav på läkarintyg, sänkt arbetsgivaravgift, korttidsarbete, samt anstånd med inbetalning av skatt.

Våra experter på företagande respektive lön – Pia Eriksson och Malin Sköld – förklarar krispaketet och vad det innebär, i klippet.

 

Se filmen

Nu kan företagare söka korttids­arbete­­ – men vad innebär det?

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) är en av regeringens stödinsatser för företag med anställda som drabbas ekonomiskt av coronasituationen. Arbetsgivare får tack vare stödet ekonomiska möjligheter att behålla personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder. Vi har summerat stödet, och hur du som har Fortnox Lön hanterar det i programmet.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet finns tillgängligt att söka från och med 7 april (ansökningar innan 7 april avvisas), men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Företag som visar på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som coronasituationen medför, kan söka stödet. Svårigheterna ska alltså vara utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.
 

Läs hela artikeln

Småföretagare i fokus i regeringens nya krispaket

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, rabatt på hyran för utsatta branscher, och statlig lånegaranti för små och medelstora företag. Det är några av insatserna i det nya krispaket som regeringen presenterade den 25 mars – denna gång med små och medelstora företag i fokus.

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars till 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda, och på den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För att ge motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en sänkning av egenavgifterna.

 

Läs hela artikeln

Ändra den debiterade preliminärskatten om vinsten minskar

Som företagare ger Skatteverket dig möjligheten att ändra din debiterade preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronavirus-spridningen.

Preliminärskatten baseras på den summa som ditt företag antas tjäna in under det kommande året. I början av varje inkomstår går man igenom den förväntade inkomsten och möjligt överskott ska beräknas. Summan uppges sedan till Skatteverket, som räknar ut hur mycket preliminärskatt som ska betalas. Eftersom det är en uppskattning, kan du ändra den debiterade preliminärskatten om något oförutsett händer – när som helst under året, så ofta det behövs.

 

Läs hela artikeln

Regeringens krispaket – vad innebär det för dig som har anställda?

Regeringen har den 16 mars beslutat om ett krispaket för att mildra den ekonomiska effekt som coronaviruset har – och fortsatt kommer ha – på svenska företag och jobb. Vi har summerat vad paketet innebär, och hur de nya reglerna påverkar företagare som har anställda.

Regeringen har föreslagit att slopa karensavdraget från och med den 11 mars och en och en halv månad framåt. Från och med den 1 april har dock regeringen föreslagit att staten tar över hela sjuklöneansvaret för dag 1–14. Det är ännu inte bestämt hur detta ska hanteras rent praktiskt. Vi rekommenderar därför att ni hanterar det som vanligt i Fortnox Lön och går in och gör eventuella justeringar när det är klart hur det ska hanteras.

 

Läs hela artikeln