Detta gör vi
Fortnox AB Fortnox AB Fortnox AB
Fortnox AB
Fortnox AB 2020 sv

Vi utökar lagringsutrymmet i Fortnox när behovet av distansarbete ökar

Coronaviruset påverkar just nu hela samhället, och hur vi arbetar. För att minska smittrisken behöver stora delar av Sverige arbeta och mötas på distans. I den omställningen är digitala verktyg inte bara en tillgång – de är en förutsättning. Därför utökar vi kostnadsfritt lagringsutrymmet i Fortnox så att företagare och redovisningsbyråer kan hålla kontakten, även när arbetet sker på distans.

Lagringsutrymmet i Fortnox är i vanliga fall 2 GB och ingår i abonnemanget. Nu mer än fördubblar vi lagringsutrymmet till 5 GB, utan extra kostnad. Detta gäller för befintliga såväl som nya kunder. Via appen kan du som företagare hålla kontakten med din redovisningskonsult, oavsett var du befinner dig.

 

Läs hela nyheten

Alla Fortnox webbutbildningar blir kostnadsfria

Med anledning av coronavirus-spridningen gör Fortnox hela sitt utbud av webbutbildningar kostnadsfritt – för alla.

Fortnox tror på ett flexibelt företagande, och behovet av att arbeta flexibelt är mer aktuellt än någonsin. Därför erbjuder vi nu våra webbutbildningar kostnadsfritt för alla. Vi vill göra det enklare för fler att arbeta på distans, och vi vill bidra till kompetensutveckling och fördjupade kunskaper.

 

Läs hela nyheten

Bakom dig och ditt företag även i tuffa tider

Den pågående coronavirus-spridningen har haft dramatiska och tragiska konsekvenser för många människor. Självfallet är det den mänskliga aspekten som är primär i den pågående situationen, men vi kan inte bortse från att den också får ekonomiska konsekvenser, inte minst för landets alla företag. Därför presenterar nu Fortnox ett antal åtgärder för att stötta företagen i den utmanande situation vi befinner oss i.

För att ytterligare bidra med stöd kommer vi kostnadsfritt att utöka lagringsutrymmet i Fortnox från 2 GB till 5 GB, för att våra kunder ännu enklare ska kunna lagra och ladda upp dokument som till exempel kvitton och annat bokföringsmaterial. Vi har även gjort samtliga webbutbildningar kostnadsfria, för alla.

 

Läs hela nyheten

Fortnox årsstämma förkortas

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid19) har Fortnox beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman den 26 mars kl. 14.00. Registrering öppnar kl. 13.00. För att minska risken för smittspridning kommer Fortnox att korta tiden för själva årsstämman och ta bort tidigare planerade kringaktiviteter.

Fortnox kommer inte att erbjuda förtäring eller det informella mötet med bolagets ledning efter årsstämman. Dessa försiktighetsåtgärder syftar till att värna om våra aktieägares och medarbetares hälsa.

 

Läs hela nyheten

Fortnox distansarbetar för att säkra stöd till företagen

Med anledning av smittrisk från coronavirus har Fortnox valt att låta sina medarbetare arbeta hemifrån från och med måndag 16 mars. Det finns inte någon smitta bland medarbetarna i dagsläget, utan beslutet syftar till att kunna upprätthålla så god och stabil service som möjligt till kunderna, samtidigt som bolaget bidrar till en minskad risk för smittspridning.

Fortnox håller kontoren öppna endast för de medarbetare som har kritiska funktioner för att stötta sina kunder; företagen. Det rör sig om funktioner som drift, IT och delar av kundsupporten. Övriga arbetar alltså hemifrån, och med dessa åtgärder gör bolaget vad man kan för att undvika begränsad tillgänglighet för kunderna.

 

Läs hela nyheten