Rapportering/Analys

Smart koppling: Benchtell

Benchtell icon

Benchtell

Benchtell main image

Att spara pengar ger större effekt än vad man tror. Långt ifrån alla företag har resurser eller kompetens att arbeta med detta på egen hand. Med Benchtell och integration mot Fortnox sker nästan allt helt automatiskt.

About Benchtell

Appen hjälper ditt företag att helt automatiskt:

  • Analysera data från bokföringen.

  • Jämföra med hur det ser ut hos andra liknande företag i samma bransch och storlek.

  • Identifiera områden för förbättring, d.v.s. där ditt företag kan spara pengar.

  • Ge förslag på effektiva åtgärder baserat på hur andra företag gjort tidigare.

Dessutom får du ett helt integrerat arbetsverktyg som ger en bra överblick över aktiviteter och tydlig uppföljning av resultatet.

Därför är Benchtell ett väldigt värdefullt verktyg för ditt företag.

This is how the connection with Fortnox works

När du skaffar appen behöver du bara bekräfta din e-post. Sen sker allt av sig själv.

  • Både övergripande och detaljerade analyser är klara när du loggar in första gången.

  • Analyserna identifierar och bedömer din besparingspotential ned på kontogruppsnivå.

  • Du får en prioritering av i vilken ordning du skall gå vidare.

  • Vi presenterar förslag till åtgärder för att komma tillrätta med de höga kostnaderna och ger dig nödvändiga verktyg för att förverkliga detta.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.