Smart koppling: Contrl

Contrl icon

Helsthetslösning för kassa och webbshop

Contrl är multiverktyget för dig som småföretagare. En helhetslösning för dig som säljer varor, bokningsbara tjänster och aktiviteter såväl som i butik som online på din hemsida.

Låt Contrl sköta bokföringen av försäljningen åt dig. Efter varje dag skickas försäljning in till Fortnox. Om du använder vårt lager sköts även hanteringen av lagerminskningen i Fortnox.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Genom att koppla Fortnox direkt i Contrl behöver du inte göra något mera. Vi hjälper dig att sätta upp konton och verifikat för att integrationen ska skötas smidigt. Det ingår i vårt uppstartshjälp till dig,

Läs mer på Contrl AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar