Rapportering/Analys

Smart koppling: Analys & Rapportering i Qlik

Analys & Rapportering i Qlik icon

Analys & Rapportering i Qlik

Analys & Rapportering i Qlik main image

Skapa skräddarsydda ekonomirapporter i Qlik Sense och spara tid istället för att klipp-&-klistra i Excel. Du får korrekta och automatiserade rapporter. Sammankoppla med budget- och verksamhetssystem för att verkligen skapa insikter!

Om Analys & Rapportering i Qlik

Med en integration till Qlik kan du skapa skräddarsydda ekonomirapporter och KPIer från Fortnoxdata. Slipp allt klippande och klistrande i Excel och få uppställningar automatiskt efter önskemål.

Rapporterna i Qlik är både interaktiva och visuella för att skapa bättre förståelse av företagets mål och KPIer.

I plattformen går det att sammankoppla andra källor som budgetverktyg eller verksamhetsdata för att verkligen skapa insikter om verksamheten.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med vår integrering så väljer du själv hur mycket eller lite du vill få ut till rapporterna i Qlik. Vi har hjälpt flera kunder tidigare och har färdiga mallar som du fyller i för att snabbt få upp miljön i Qlik. Vi utgår från en standardapp innehållandes:

  • Dashboard

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Transaktionslista

Utifrån denna skräddarsyr vi rapporterna efter era behov.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar