Arbetsorder | Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: MyGizmo

MyGizmo icon

MyGizmo

MyGizmo main image

Låt er vardag flyta på smidigare, styr ditt hantverksföretag från fält. Allt i telefonen - från offerten genom hela projektet till fakturering och lön.

Om MyGizmo

Genom vårt användarvänliga projektverktyg MyGizmo specifikt framtaget för små och medelstora företag hantverksbranschen. Håller ni koll och följer upp alla delar i era projekt. Från offerten genom hela projektet såsom timmar, material, leverantörsfakturor, ätor, dokument, egenkontroller, planering, tidplaner etc till fakturering och lön.

Fördelen är att ni har Allt även i telefonen, så er vardag flyter på smidigt.

“Med MyGizmo har vi fått bättre kontroll över projekten, blivit mer effektiva mot våra kunder och fått bättre efterkontroll.” - Mikael Häggebrink - Måleri & Kakel i Östergötland AB

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Undvik dubbelarbete med MyGizmos integration till Fortnox. Få en heltäckande lösning för ditt hantverksbolag.

  • Skapa fakturor i Fortnox genom MyGizmo.

  • Spara lönespecifikationer i Fortnox genom MyGizmo.

  • Synkronisera ert kundregister.

  • Synkronisera era artiklar.

  • Synkronisera era projekt.

  • Synkronisera era leverantörsfakturor.

  • Importera ordrar från Fortnox till projekt i MyGizmo.

  • Vid uppdateringar i Fortnox kan ni enkelt uppdatera ändringarna även i MyGizmo.

Vi bokar gärna in en personlig demo eller börjar testa MyGizmo kostnadsfritt i 14 dagar utan förpliktelser.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar