Rapportering/Analys

Smart koppling: Fortnox2Google

Fortnox2Google icon

Fortnox2Google

Fortnox2Google main image

Skapa tydliga grafer över ditt företags ekonomi, för att ge dig den allra bästa överblicken över er ekonomi och en stark grund för framtida beslut. Google Sheets ingår i Google Workspace och har de funktioner som behövs för smart företagande.

About Fortnox2Google

Då både Fortnox och Googles företagspaket Google Workspace är molntjänster kan man med vår app koppla ihop dessa till att överföra data sinsemellan. Allt du behöver är en mailadress från Google och ett inlogg i Fortnox. Med några få klick överför du den informationen du lagt in i Fortnox, den data som driver ditt företag och visar hur det går för er, till kalkylark i Google Sheets. Där kan du använda de fenomenala funktioner som finns i kalkylark för att få dina siffror mer förståeliga. Upptäck mönster i dina in- och utgifter och dra slutsatser om framtiden för att kunna öka din förtjänst.

This is how the connection with Fortnox works

Google har utvecklat sin molntjänst Google workspace för att täcka de behov som finns inom företagande. I deras kalkylprogram Google Sheets, som liknar Microsoft Excel, finns alla funktioner för att omvandla data till tabeller, diagram och andra figurer för att ge en tydligare bild av vad datan egentligen säger. Google har även möjliggjort för att dela datan med andra och själv kunna välja om andra ska ha behörighet att bara läsa figurerna eller också kunna redigera. Med vår integration kan du ta all den data du någonsin lagt in i Fortnox och med ett par klick överföra det till Google Sheets.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.