Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Next Project

Next Project icon

Next Project

Next Project main image

Minska ditt företags administration genom att koppla ihop byggbranschens bästa projekt- och affärssystem med Fortnox.

  • Förenklad administration

  • Full kontroll på projekten

  • Ökad tillväxt

För stora, medelstora och små företag.

About Next Project

Ordning och reda ger en bättre lönsamhet!

Alla som arbetar i byggbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett entreprenadföretag.

Den första versionen av dagens Next Project byggdes åt NCC-koncernen redan 1994. Under åren har vi samlat på oss 200 års gemensam branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet.

This is how the connection with Fortnox works

Mellan Fortnox och Next Project återfinns ett tiotal standardiserade kopplingar. Vi ser till att projekt med tillhörande kunder, bokförda kostnader/intäkter, kontoplan, kundfakturor, mm, automatiskt skickas mellan systemen.

Den kompletta lösningen innebär att all dubbelregistrering försvinner och ger dig ett fullt ut mobilt affärssystem som du inte växer ur under överskådlig framtid.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.