Smart koppling: Onslip 360

Onslip 360 icon

Digitalt kassasystem för restaurang och café

Onslip’s digitala kassasystem hjälper restauranger och caféer att digitalisera sin verksamhet. Allt ifrån automatisk bokföring genom Fortnox till kopplingar mot några av marknadens bästa system och de funktioner/tjänster din verksamhet behöver.

Onslip är ett digitalt kassasystem som erbjuder en helhetslösning för aktörer inom restaurang- och cafébranschen. Onslips plattform är marknadsledande och utvecklas kontinuerligt för att erbjuda en oslagbar kundupplevelse utan kompromisser. Genom personlig service och starka partnersamarbeten läggs grunden för ett komplett kassasystem som ständigt ligger i framkant och utmanar vad ett kassasystem kan vara. Med Onslip knyter du ihop och effektiviserar alla delar av din verksamhet, från bokföring och administration till betalningar, analys, beställningar och bongar.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med hjälp av en kontoplan och denna koppling behöver du aldrig mer oroa dig att bokföringen blir fel igen. Genom att koppla ditt Fortnox-konto till din Onslipkassa så överförs din dagliga försäljning snabbt och smart till Fortnox Bokföring.

Läs mer på Onslip Adminkonto's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar