Attest

Smart koppling: QNOVA FSignering

QNOVA FSignering icon

QNOVA FSignering

QNOVA FSignering main image

QNOVA FSignering ger dig möjligheten att signera vilket dokument du vill med hjälp av de uppgifter som finns i Fortnox. Du slipper alltså ha samma uppgifter sparade på olika ställen. Tjänsten är helsvensk och signeringen är juridiskt bindande.

Om QNOVA FSignering

Att signera dina dokument med QNOVA FSignering gör jobbet smidigare genom att:

  • Du har möjligheten att signera ett dokument vart du än befinner dig.

  • Det är enkelt att skicka ut ett dokument för signering via epost (ej bankid)

  • Dina uppgifter hämtas via Fortnox och inte behöver lagras på fler ställen.

  • Du inte behöver hålla koll på vem som ska signera hos motparten.

  • Du får en samlad bild över vilka avtal som skrivits under.

Du får alltså mer ordning och reda samt en enkel väg att signera ett dokument. För 99kr per månad så får du signera upp till 50 PDF dokument per månad

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Genom att kombinera FSignering med Fortnox så slipper du hålla koll på vilka uppgifter som är aktuella eller korrekta. Du kan även på ett mycket enkelt sätt hämta uppgifterna till FSignering för att göra en signering.

Vi hämtar valda grunduppgifter direkt från Fortnox personalregister, kundregister, en offert eller en faktura för att kunna signera dokumentet digitalt. 30 dagar öppet köp, testa i lugn och ro

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar