Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Tic-Tac Mobile

Tic-Tac Mobile icon

Tic-Tac Mobile

Tic-Tac Mobile main image

Tic-Tac Mobile är en app för tidrapportering och projekthantering som ger dig överblick och kontroll över dina projekt.

Du följer upp dina projekt mot budget. Delegerar aktiviteter i tidplanen. Analyserar beläggning och resultat. Fakturerar.

About Tic-Tac Mobile

Tic-Tac går snabbt att komma igång med och är lätt att använda. Men innehåller allt du behöver för att hantera projekt och tidredovisning.

 • Både i webb och mobilapp

 • tidrapportering i projekt och frånvarorapportering

 • följ upp resultat, flextid, frånvaro, beläggning

 • rapportera utlägg, ersättningar, traktamenten. Fotografera kvitton

 • planera projektet i tiden och delegera aktiviteter

 • följ upp mot projektbudget och tidplan

 • ärendehantering för att hantera händelser i projekten

 • skapa fakturor

 • koppla till Fortnox

 • underlag till de flesta löneprogram

This is how the connection with Fortnox works

Kundfakturor

 • Skapa ett fakturaunderlag i Tic-Tac

 • För över det till Fortnox för att bli en faktura

 • Kunden skapas i Fortnox om den inte redan finns där

 • Skicka, bokför och hantera reskontran i Fortnox

Leverantörsfakturor

 • Läs leverantörsfakturor från Fortnox för projektredovisning i Tic-Tac

Lönekörning

 • För över underlag från Tic-Tac till Fortnox lön

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.