Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Harvest

Harvest icon

Harvest

Harvest main image

Minimera manuellt dubbelarbete mellan Harvest och Fortnox genom Zwapgrids integrationsplattform. Administration kring fakturor, betalningar, artiklar, kunder och rapporter effektiviseras på ett säkert sätt. Allt till en fast månadskostnad.

About Harvest

Rätt data på rätt plats. Automatiskt. Zwapgrid integrationsplattform gör det effektivt och säkert att dela data mellan dina viktigaste system. Du skapar enkelt ett eget konto, aktiverar integrationen och gör dina egna inställningar. Resultatet blir oslagbart effektivt.

  • Minimerad administration kring fakturor och betalningar.

  • Möjlighet att följa lönsamheten i dina Harvestprojekt, i Fortnox.

  • Säker datahantering genom Zwapgrid. Vi är betrodda av flera Nordiska banker.

  • Kontroll över kostnader. Allt ingår till fast månadspris inklusive support. Inga volympriser eller uppstartsavgifter.

This is how the connection with Fortnox works

Förenklat fakturaflöde mellan Harvest och Fortnox

  1. Fakturor som skapas i Harvest skickas till Fortnox.

  2. Fortnox genererar en faktura för rätt artiklar och kund. (Kunder och artiklar som redan finns i Fortnox uppdateras och helt nya skapas när det behövs. Alternativt synkar du alla kunder och artiklar löpande)

  3. När en faktura anges som betald i Fortnox skickas informationen till Harvest.

Följ lönsamheten i dina Harvestprojekt, direkt i Fortnox.

  • Genom integrationen är det möjligt att generera en resultatrapport per projekt i Fortnox baserat på data från Harvest.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.