Spiltan Fonder har funnits med som ägare sedan 2008. De såg den stora potentialen i att Fortnox var väldigt tidigt ute med molnbaserade program som alternativ till de installerade programmen. Själva affärsidén mötte en strukturell förändring i samtiden, och tillväxtpotentialen var därmed inte kopplad enbart till konjunkturell tillväxt. Det var en viktig faktor för investeringen. En annan var den stora potentialen i skalbarheten. Fortnox såg var framtiden fanns – och det insåg Spiltan Fonder.

Spiltan Fonder är en av de tio största aktieägarna i bolaget, och de har ägt Fortnox i sin Spiltan Aktiefond Småland så länge fonden funnits. Att vara en så stor ägare innebär ett speciellt ansvar när det gäller långsiktighet i verksamheten, och det är en viktig parameter för Spiltan Fonder i deras investeringar.

– Fortnox är ett mycket välskött bolag, och det är imponerande att kunna växa så snabbt samtidigt som lönsamheten är väldigt bra. Vi är väldigt nöjda med bolagets fantastiska utveckling, säger Pär Andersson, aktieansvarig och fondförvaltare på Spiltan Fonder.