Investerare

Stämmor

Här listas dokument relaterade till Fortnox stämmor.

Valberedning

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedning för Fortnox 2022

Ledamöter i Fortnox valberedning inför årsstämma 2022 är:

  • Monica Åsmyr, Swedbank Robur
  • Mathias Svensson, First Kraft AB
  • Pär Andersson, Spiltan Aktiefonder
  • Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

Aktieägare som vill lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta på e-post till ir@fortnox.se senast den 20 januari 2022.