• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Kommuniké från extra bolagsstämma
12 mars 2009 i Fortnox AB (Publ)

Publicerat den 12 mars 2009
Pressmeddelande

(NGM: FNOX MTF)


Stämman beslutade att utöka styrelsen med en styrelseledamot. Per-Arne Sendrén valdes till ny styrelseledamot.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. Beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare. Villkoren i sammandrag:


Högst 4.000.000 teckningsoptioner ges ut. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna löper t o m den 31 mars 2011. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är anställda i Fortnox AB (publ). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 mars 2011 t o m den 31 mars 2011. Teckningskursen fastställdes till 2,68 kr vilket motsvarar 200 procent av den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden 
fr o m den 11 februari 2009 t o m den 11 mars 2009. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför options-programmet en utspädning om ca 7 procent. Teckningsoptionerna skall förvärvas för 0,11 kr vilket är ett marknadsmässigt pris, beräknat av extern värderingsman enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.


De fullständiga villkoren finns tillgängliga på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.


För ytterligare information kontakta Bolagets VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55.