Om integrationen

AIIDA är en digital bokföringsassistent tillgänglig på webben och i mobilen samt genom API. AIIDA är byggd på artificiell intelligens och effektiviserar arbetet genom att klassificera, tolka och kontera alla typer av inkommande verifikat och leverera dessa till Fortnox. Med AIIDA kan du oberoende av plats övervaka samt även hantera flödet av alla inkommande verifikat för samtliga klienter i realtid. När något händer i systemet håller AIIDA dig och inblandade parter uppdaterade på vad som sker och håller ordning och reda bland verifikationerna. Medans AIIDA bokför verifikationer som importeras kan du fokusera på att föra dialog och fördjupa samarbetet med din klient.

Verifikationer laddas upp av dig eller din kund via dator eller mobil alternativt överförs via AIIDAs API eller e-faktura-leverantör. AIIDA läser sedan av och bokför verifikationerna. När AIIDA får information hon inte sett tidigare och önskar hjälp med något verifikat ber hon användaren om hjälp med detta. Alternativt jobbar man enbart i Fortnox medans AIIDA gör sitt arbete i bakgrunden och skickar automatiskt alla verifikat hon förädlat vidare in till Fortnox utan arbete i själva tjänsten. Under tiden lär sig AIIDA med hjälp av maskininlärning var hon hittar liknande typ av informationen nästa gång det dyker upp samt hur liknande verifikat skall bokföras. AIIDA klassificerar, tolkar, verifierar, bokför samt om man så önskar, skickar ut verifikat på attestrunda i tjänsten, för att sedan exportera automatiskt till Fortnox.

Att använda AIIDA innebär

  • Att spara tid i bokföringsarbetet genom att låta AIIDA göra det löpande bokföringsarbetet
  • Mer tid för fördjupade kundrelationer och skapande av affärsnytta
  • En bättre överblick i redovisningsarbetet
  • En samarbetsplattform för att kommunicera med klienter/kunder och kollegor

Så fungerar kopplingen med Fortnox

När du lägger till integrationen för en klient (ett bolag) så synkroniseras inställningarna från Fortnox till AIIDA. Kontoplan, projekt och kostnadsställe importeras vid uppsättning. Dessa hålls sedan uppdaterade varje dag så att eventuella förändringar som görs i Fortnox tas hänsyn till. När en verifikation har gått igenom processen i AIIDA exporteras det automatiskt till Fortnox enligt de inställningar som angivits och alla eventuella nya leverantörer som inkommer AIIDA skapas automatiskt i Fortnox.

Skärmklipp

AIIDA logo

Läs mer om AIIDA

Koppling till Fortnox

  • Arkivplats
  • Bokföring
  • Fakturering
  • Offert & Order

Pris

59 SEK
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).
Fortnox

0 kr för integrationen
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning

Support

Kategorier

  • Övriga

Betyg

Ej betygsatt ännu