Ascendo

Ascendo Invoice är en molnbaserad lösning för elektronisk fakturahantering som tillhandahåller en integration mot Fortnox för bokföring av leverantörsfakturor.

Ascendo Invoice hjälper dig att läsa in data från dina leverantörsfakturor, oavsett format, och hantera hela konterings- och attestflödet via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. När fakturan är attesterad och klar, skickas information direkt till Fortnox för slutbokning och betalning.

Du sätter enkelt upp regler i systemet för att effektivisera och automatisera de steg i processen som idag hanteras manuellt. Exempelvis kan Ascendo Invoice automatiskt använda rätt konteringsmall utifrån ett projektnummer på fakturan och direkt distribuera fakturan till korrekt attestant baserat på den attesteringshierarki som ni registrerat i systemet.

Att använda Ascendo innebär

  • Effektivare administration av leverantörsfakturor

  • En helt digital process där de flesta steg kan automatiseras

  • Hanterar samtliga förekommande format för leverantörsfakturor

  • Ökad kontroll och insyn – fullständig spårbarhet, digitalt arkiv och kontroll gentemot attestreglemente

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vid elektronisk fakturahantering överförs grunddata och fakturabokningar automatiskt in i ekonomisystemet.

Integrationen mellan Ascendo Invoice och Fortnox innefattar:

• Överföring Grunddata
o Kontoplan
o Konteringsdimensioner
o Leverantörer
o Konteringsregler
o Momskoder
o Betalningsvillkor
o Valutakoder och -kurser

• Överföring transaktionsdata
o Definitivbokning
o Utländsk valuta
o EU-momshantering
o Byggmoms

Medius Ascendo AB använder en egenutvecklad integrationsmotor AIWS för att hantera integrationer mot olika externa system. Medius Ascendo AB åtar sig i implementeringsprojektet att installera AIWS hos kunden.

Skärmklipp

Film

Ascendo
Läs mer

Koppling till Fortnox
Arkivplats
Bokföring

Pris
Från 1650 kr/mån
59 kr/mån tillkommer, för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning
031-760 26 93
erik.sten@medius.se

Support

support@ascendo.se

Kategorier
Elektronisk Leverantörsfakturahantering

Betyg
(2 röster)

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB