Om integrationen

Ascendo Invoice är en molnbaserad lösning för elektronisk fakturahantering som tillhandahåller en integration mot Fortnox för bokföring av leverantörsfakturor.

Ascendo Invoice hjälper dig att läsa in data från dina leverantörsfakturor, oavsett format, och hantera hela konterings- och attestflödet via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. När fakturan är attesterad och klar, skickas information direkt till Fortnox för slutbokning och betalning.

Du sätter enkelt upp regler i systemet för att effektivisera och automatisera de steg i processen som idag hanteras manuellt. Exempelvis kan Ascendo Invoice automatiskt använda rätt konteringsmall utifrån ett projektnummer på fakturan och direkt distribuera fakturan till korrekt attestant baserat på den attesteringshierarki som ni registrerat i systemet.

Att använda Ascendo innebär

  • Effektivare administration av leverantörsfakturor
  • En helt digital process där de flesta steg kan automatiseras
  • Hanterar samtliga förekommande format för leverantörsfakturor
  • Ökad kontroll och insyn – fullständig spårbarhet, digitalt arkiv och kontroll gentemot attestreglemente

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vid elektronisk fakturahantering överförs grunddata och fakturabokningar automatiskt in i ekonomisystemet.

Integrationen mellan Ascendo Invoice och Fortnox innefattar:

• Överföring Grunddata
o Kontoplan
o Konteringsdimensioner
o Leverantörer
o Konteringsregler
o Momskoder
o Betalningsvillkor
o Valutakoder och -kurser

• Överföring transaktionsdata
o Definitivbokning
o Utländsk valuta
o EU-momshantering
o Byggmoms

Medius Ascendo AB använder en egenutvecklad integrationsmotor AIWS för att hantera integrationer mot olika externa system. Medius Ascendo AB åtar sig i implementeringsprojektet att installera AIWS hos kunden.

Skärmklipp

Ascendo logo

Läs mer om Ascendo

Koppling till Fortnox

  • Arkivplats
  • Bokföring

Pris

59 SEK
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).
Fortnox

Från 1650 kr/mån
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning

Support

Kategorier

  • Elektronisk Leverantörsfakturahantering

Betyg

3.5 2 5 (2 röster)