Integrationer

Attest.nu

Om integrationen

Med Integrationen mellan Fortnox och Attest.nu kan du som kund få hela leverantörsfakturaprocessen automatiserad. Från postöppning, hantering av EDI-faktura eller pdf-faktura via e-post, till kontering, avancerad attesthantering, betalning och bokföring. Allt sker helt ”online” och du har full insyn och kontroll i alla steg. Attest.nu erbjuder attestsystemslösning, som kund får du tillgång till dina leverantörsfakturor via molnet.

 

Debiteringen sker med en månadskostnad per skannad leverantörsfaktura. När du använder Attest.nu kan du välja att låta dem skanna din inkommande post, eller kan du välja att skanna själv. Attest.nu har även stöd för leverantörsfakturor som kommer i PDF-format via epost från dina leverantörer. Som kund till Attest.nu blir du dessutom kopplad till deras EDI-tjänst dit leverantören kan skicka sina EDI-fakturor automatiskt.

Att använda Attest.nu innebär

  • Effektivisera leverantörsfaktura processen
  • Helintegrerat flöde
  • Enkelt
  • Allt i molnet, sökbart oavsett vart du är

Så fungerar kopplingen med Fortnox

När leverantörsfakturorna skannats och tolkats sker två saker:

Fakturan preliminärbokförs i Fortnox leverantörsreskontra så att momsen hanteras på rätt datum oavsett om resten av processen drar ut på tiden.

Fakturan sänds ut på attestflöde.

Fakturan kontrolleras sedan av ekonomiavdelning om så önskas

Fakturan definitivbokas sedan i Fortnox där man sedan kan skicka betalfil från Fortnox.

Skärmklipp

Attest.nu

Läs mer

Koppling till Fortnox
  • Arkivplats
  • Bokföring
Pris

14 kr/leverantörsfaktura

59 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning
Support
Kategorier
  • Elektronisk Leverantörsfakturahantering
Betyg

Ej betygsatt ännu

Betygsätt