Boardeaser

Boardeaser är en styrelseportal med ett professionellt rapporteringssystem och digital bolagspärm.

Boardeaser visualiserar enkelt och snyggt verksamhetens ekonomi så att styrelse och investerare förstår. Fungerar lika bra för små bolag och föreningar till koncerner med flera affärsområden. Boardeasers kunder inkluderar noterade aktiebolag, verksamheter i offentlig sektor, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar med flera.

Boardeasers analyser består av över 50 grafer, 80 tabeller och alla 112 BAS nyckeltal som pedagogiskt och enkelt visualiserar den finansiella situationen. Dessutom finns alltid aktuell resultat- och balansrapport tillgänglig.

Ni kan dessutom lätt bygga egna grafer och tabeller från bokföringsdata. Integrationen mot Fortnox gör att du uppdaterar analyserna med ett klick.
Övriga datakällor inkluderar budget, egna nyckeltal samt statistik från Google Analytics och sociala medier för uppföljning av digital närvaro och kampanjer.
VD och ledningsgrupp kan rapportera till styrelse, investerare, banker och anställda. Mallar för VD-rapporter ingår.

Boardeasers finansiella analyser innehåller bland annat:
• Grafer med 3 och 12 månaders rullande medelvärde
• Jämförelser med föregående år
• Tillväxt jämfört med föregående år i procent
• Drill-down till transaktioner i alla tabeller och grafer
• Snabb översikt av alla variabler
• Statistik från Google Analytics
• Statistik från sociala medier
• Automatiskt budgetförslag
• Löpande budgetavstämning
• Affärsområden
• Koncernkonsolidering

Boardeaser ger också ordning och reda i styrelsearbetet. Alla viktiga dokument samlas på ett ställe såsom aktiebok, årsredovisningar, signerade protokoll med mera. Om bolaget ska säljas har ni allt redan samlat på en plats.

Här är några övriga funktioner i Boardeaser:
• Hantering av styrelsemöten med dagordning, bilagor, protokoll och arkiv
• Digital aktiebok
• Digital avtalshantering
• Digital bolagspärm
• E-signering av protokoll och årsredovisning
• Mallar för dagordning, VD-rapporter, styrelseutvärdering med mera
• iOS app
• Back-up i Dropbox
• Digitala verktyg för Compliance och Corporate Governance
• VD- och styrelseutvärdering

Boardeaser erbjuder dessutom samarbetsmodeller för redovisningsbyråer, advokatbyråer och revisorer med flera.

Att använda Boardeaser innebär

  • Styrelsen har alltid aktuella finansiella analyser av verksamheten

  • Skräddarsydd rapportering för er verksamhet

  • Se prognoser och uppföljning mot budget

  • Allt styrelsematerial samlas på ett ställe

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Uppdatera de finansiella analyserna med ett klick från Fortnox. Även balans- och resultatrapport uppdateras när bokföringsdata förs över från Fortnox till Boardeaser.

När analyserna är uppdaterade kan de även lätt läggas in i rapport tillsammans med kommentarer och publiceras.

Skärmklipp

Film

Se film

Boardeaser
Läs mer

Koppling till Fortnox
Bokföring

Pris
99 kr per månad
59 kr/mån tillkommer, för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning

info@boardeaser.com

Support

support@boardeaser.com

Kategorier
Analys och Statistik
Budget/Prognos
Digital Rådgivning

Betyg

Ej ännu betygsatt

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB