Centsoft Invoice

Centsoft Invoice är ett modent webbaserat system som hjälper er att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Vare sig ni idag jobbar helt pappersbaserat eller använder ett EFH-system kan vår lösning ge er ännu högre effektivitet och bättre åtkomst till er viktiga information.

Centsoft erbjuder olika typer av tolkningstjänster för att ni ska få tid över till roligare och bättre investerad arbetstid. Vill ni skanna era fakturor själva eller vill ni att vi gör det jobbet åt er?
Med en unik integration till tolkning i molnet så är Centsoft Invoice det enda program ni behöver logga in i för att godkänna era leverantörsfakturor innan de bokförs i Fortnox

Eller varför godkänna alls – skapa ett regelverk i Centsoft Invoice för att automatiskt kontera och attestera era återkommande fakturor. Oavsett om alla fakturor attesteras av samma person eller om ni har de mest avancerade attestflöden så kan vi anpassa Centsoft till just er. När ert företag sedan växer hjälper vi er med de förändringar ni behöver.

Att använda Centsoft Invoice innebär

  • Centsoft Invoice effektiviserar arbetsflödet från att era leverantörsfakturor kommer in till att fakturan är konterad, attesterad och registrerad i Fortnox

  • Skanna in era fakturor direkt in till Centsoft Invoice och ni kommer inte behöva knappa in fakturan i ekonomisystemet eller söka efter den i pärmar.

  • Ordning och reda. Ni får snabbt en kontroll på hela ert flöde för leverantörsfakturor så att inga betalningar blir försenade eller fakturor går förlorade i attestflödet.

  • Sökbar databas. Väl utvecklad fakturasök och rapportverktyg för att ta fram fakturor och saldo för leverantör, konto, projekt och kostnadsställe.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Centsoft Invoice hämtar över leverantörsregister, kontoplan, kostnadställen, projekt och valutor från Fortnox. Ja, alla register som behövs för att bokföra en faktura. Innan fakturan skickas ut på attest blir den preliminärregistrerad i Fortnox och först när den är attesterad och godkänd blir den definitivregistrerad och klar för betalning.

Skärmklipp

Film

Se film

Centsoft Invoice
Läs mer

Koppling till Fortnox
Arkivplats
Bokföring

Pris
Från 495 kr/månad
59 kr/mån tillkommer, för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning
08-790 00 29
kontakt@centsoft.se

Support
08-790 00 29
support@centsoft.se

Kategorier
Elektronisk Leverantörsfakturahantering

Betyg
(13 röster)

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB