Till alla integrationer

Data Ductus Invoice

Om integrationen

Utifrån en komma separerad textfil skapa fakturor i Fortnox.

Att använda Data Ductus Invoice innebär

  • Hantera fakturor skapade i annat system
  • Slippa manuell inmatning

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Applikationen läser igenom filen och kontrollerar emot Fortnox. Följande kontroller görs: Kontroll att kundnumret i filen stämmer emot en befintlig kund i Fortnox. • Samtliga kundnummer som saknas rapporteras direkt i applikationen så att åtgärder kan vidtas. Kontroll görs av fakturanummer så numret inte redan existerar då fakturanummer i Fortnox styrs av angivet fakturanummer i levererad fil. • Om fakturanummer finns stoppas körningen och en kontroll av filen och uppgifterna i Fortnox görs manuellt. Efter uppdateringar så körs filen om igen och om då allt stämmer så skapas fakturor. Fortnox kräver antingen artikelnummer eller benämning (fritext) så fakturorna skapas med benämningen ”-”. Filen ska ha följande format: Fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, kundnummer, kundnamn, summa exklusive moms, summa inklusive moms, momsbelopp, konto.

Skärmklipp

Data Ductus Invoice logo

Läs mer om Data Ductus Invoice

Koppling till Fortnox

  • Fakturering

Pris

59 SEK
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).
Fortnox

Enligt överenskommelse
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning

Support

Kategorier

  • Faktura / påminnelse / inkasso

Betyg

Ej betygsatt ännu