Integrationer

Enhanza Dashboard

Om integrationen

Din finansiella dashboard består i grundutförandet* av tre kolumner:

1. Försäljning: Följ aktuell månad och hela räkenskapsåret, jämfört med budget och föregående år. Se hela årets försäljning mot återstående tid.
2. Resultat: Följ utvecklingen av brutto- och nettovinst. Jämför nuläge med budget och föregående år för varje kontoklass och konto.
3. Balans och likviditet: Följ kassaflödet och aktuella fordringar. Se avkastning på tillgångar (ROA) och eget kapital (ROE).

Se demo här.
 
* Dashboarden kan anpassas helt efter ert behov. I filmen nedan visas en lösning vi gjort åt DHL.

Att använda Enhanza Dashboard innebär

  • Följ ekonomiska utvecklingen i realtid
  • Anslut andra system som CRM, marknad och webb
  • Tillgänglig för alla berörda
  • Slipp tidsödande arbeta med rapporter

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Var femte minut hämtas den senaste datan från Fortnox och uppdaterar din dashboard. Graferna som har uppdaterats blinkar till för att informera om att den innehåller senaste informationen.

Skärmklipp

Film

Enhanza Dashboard logo

Läs mer om Enhanza Dashboard

Koppling till Fortnox
  • Bokföring
Pris
59 SEK
59 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).
Fortnox

99
59 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning
Support
Kategorier
  • Analys och Statistik
  • Årsredovisning / Bokslut
  • Övriga
  • Utskrifter, Etiketter, Rapporter
Betyg

Ej betygsatt ännu

Betygsätt