Fortnox-Fieldly flödeschema (använd som förstabild!)