Om integrationen

Arbetar du i Hogia Audit, Bokslut eller Transaktionsanalys? En integrationslicens från Hogia och Fortnox ger dig tillgång till en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer. Du sparar tid med hjälp av automatisering och får även ta del av en betydligt säkrare hantering. Slipp osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell eller att filer ligger på fel ställe, dvs en kvalitetssäkring i enlighet med GDPR-kraven. Med bara ett knapptryck har du kontroll på att allt är exakt enligt bokföringen i Fortnox och att alla verifikationer är med. Hämta själv den information du behöver, när du behöver den och visa de digitala underlagen direkt i Hogia Transaktionsanalys.

Hogia Audit
Det beprövade programmet som säkerställer att din byrå följer en genomtänkt arbetsgång. Det garanterar att du utför din revision på det mest effektiva sättet och att kraven på dokumentation och kvalitet utifrån ISA, ISQC1 och FAR uppfylls.

Hogia Bokslut
Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en årsredovisning med Hogia Bokslut. Alla mallar och dokument du behöver finns i programmet.

Hogia Transaktionsanalys
Ett analysverktyg som hjälper till att effektivisera och automatisera byråns arbetsprocesser. Tack vare att importen enkelt sker via SIE-fil eller Excel kan det användas tillsammans med alla redovisningssystem och nedan beskrivs hur integrationen automatiserar flödet med Fortnox. Som redovisningskonsult kan du enkelt kontrollera att de bokslut du lämnar ifrån dig inte innehåller uppenbara fel. I revisorsrollen kan du utföra många effektiva revisionsåtgärder och använda dem som revisionsbevis i din dokumentation.

Att använda Hogia innebär

  • Kompletta byrålösningar - Vi är en leverantör av programvaror och riktar oss till byråer som vill erbjuda det bästa till sina kunder. Vårt erbjudande består av kompletta lösningar inom ekonomi, redovisning, revision, lön och HR.
  • Beprövade programvaror - Våra program och lösningar är väl beprövade och har utvecklats tillsammans med våra byråkunder och med branschorganisationer. Dessa är några av anledningarna till att Sveriges största byråkedjor tillsammans med över 1 300 byråer använder programvaror från Hogia.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I Hogia Audit med Bokslut, dvs oavsett om du arbetar med revision eller bokslut, finns all räkenskapsinformation samlad i Saldomatrisen och det är dit som siffrorna från Fortnox importeras. Via integrationsnycklar importeras räkenskapsinformation för den specifika kund och period du arbetar med. En bearbetning av bokslutet resulterar ofta i bokföringsordrar/verifikationer, skapade i Saldomatrisen i Hogia Bokslut. Med hjälp av integrationen exporterar du dessa bokslutstransaktioner direkt till rätt kund i Fortnox. Det finns en inbyggd kontroll som varnar för om det tillkommit verifikationer i Fortnox under den aktuella period som du arbetar med.

När du går vidare från Hogia Audit med Bokslut till Hogia Transaktionsanalys, kan du gå vidare ner på verifikationer och transaktioner för att visa underlag i form av bilder eller andra filer, det framgår tydligt i vyn om digitala underlag finns i Fortnox. Dokumentera de underlag du önskar, sker med automatik till relevant plats och med relevant namn, till din digitala dokumentation dvs oavsett om du dokumenterar för din revision eller för ditt bokslut.

Skärmklipp

Hogia logo

Läs mer om Hogia

Koppling till Fortnox

  • Arkivplats
  • Bokföring

Pris

59 SEK
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).
Fortnox

Ta kontakt för pris
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning

Support

Kategorier

  • Analys och Statistik
  • Årsredovisning / Bokslut

Betyg

Ej betygsatt ännu