Om integrationen

Office Caddie vill hjälpa byråledare i redovisnings- och revisionsbyråer att få total koll på sin byrå. Till skillnad från andra byråstöd erbjuder Office Caddie ett verktyg för att följa upp och styra hela verksamheten, inte bara kundarbetet.

Office Caddie har ett lättöverskådligt gränssnitt där både ledare och medarbetare snabbt får en överblick över vad som behöver göras. Alla ser både hur man själv och byrån ligger till i alla arbetsmoment. Varje medarbetare väljer vilken information man själv vill se.

Office Caddie har ett stort antal förinställda checklistor för de vanligaste arbetsmomenten på en redovisnings- och revisionsbyrå. Utöver det kan man skapa egna checklistor om det egna arbetet på byrån behöver det. Checklistorna följs upp med dagliga påminnelser per mail.

Dokumentation på kund och byrånivå

Våra kunder uppskattar att Office Caddie erbjuder funktion för dokumentation av kundkontakter i fritext. För att säkerställa att information som getts medarbetarna finns samlad på ett ställe, finns en logglista för byrån där man kan dokumentera till exempel mötesprotokoll. När protokollet är skrivet skickas det automatiskt ut till medarbetarna

Statistik och uppföljning

Office Caddie sammanställer information från tidredovisning och vissa checklistor och presenterar överblickbar och lättförståelig statistik som gör det enkelt att följa exempelvis debiterbarhet, ställtider på byrån mm.

Tidredovisning

Det finns en väl utvecklad tidredovisningsmodul i Office Caddie. Den kan ställas in efter egna önskemål med både tidtagarklocka, objekthantering, vyer för dag-, vecko- eller månadsregistrering med kontroll av komptidsförändring. Det finns också hantering för utlägg som skall faktureras vidare till kund samt funktionalitet för granskning, justering och export av tidredovisning till externa system.

Resursplanering

Office Caddie inkluderar även en detaljerad tidsplaneringsmodul där byråns arbete kan planeras ner på kund- och individnivå. Detta resulterar även i en detaljerad överblick över personalens arbetsbelastning i förhållande till tillgänglig arbetstid över året. Personalen kan kategoriseras och grupperas på kompetensnivå för att tydliggöra vilken kompetens som behöver finnas tillgänglig och när den kommer att behövas.

Att använda Office Caddie innebär

  • Slut på dubbelarbetet. Office Caddie´s kundkort flyttar över kundinformationen till Fortnox med ett enkelt knapptryck.
  • Enkel faktureringsprocess. Office Caddie följer upp tidsregistrering och resursplanering. Underlag för fakturering förs över till Fortnox med en knapptryckning.
  • Full koll på reskontra och budgetuppföljning. Du får uppföljning mot byråns budget för varje kunduppdrag och ser direkt i kundregistret om det finns obetalda fakturor på någon kund. Information hämtas automatiskt från Fortnox och finns alltid tillgänglig.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med Office Caddie som tidredovisningssystem blir det enkelt att faktura i Fortnox genom en sömlös integration mellan de båda programmen. Urval kan göras på personalens tidredovisning och valda transaktioner förvandlas direkt till färdiga fakturor i Fortnox. Du får även notifieringar i kundregistret vilka kunder som har förfallna fakturor och du kan lätt se totalt fakturerat belopp och fakturareserv på varje kund.

Skärmklipp

Office Caddie logo

Läs mer om Office Caddie

Koppling till Fortnox

  • Fakturering

Pris

59 SEK
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).
Fortnox

Månadskostnad: från 100kr per användare
99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Försäljning

Support

Kategorier

  • Byråstöd

Betyg

Ej betygsatt ännu