Excel Export

Rapportering/Analys

Exportera till Excel och summera konto/projekt mm

Med hjälp av Excel Export så kan ni enkelt hämta ut information från Fortnox till Excel. Ni kan sedan antingen titta på samtliga verifikationer eller gruppera och summera direkt efter eget tycke på t.ex. period, konto, projekt eller kostnadsställe.

Om Excel Export

Med hjälp av Excel Export kan ni enkelt hämta ut all bokföringsdata med samtliga verifikationer till Excel. Exporten sker via en s.k. SIE4-export från Fortnox vilket innebär att samtliga transaktioner kan hämtas.

Med hjälp av applikationen kan ni sedan skapa en tabell i vilken arbetsbok som helst där ni väljer exakt vilken data ni vill exportera ut och gruppera på. Ni kan även kika på varje transaktion som ligger som underlag för att se så att allt stämmer med vad som finns i Fortnox.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vi tillhandahåller ett Excel Add-in som installeras lokalt på era datorer. Man får sedan upp en meny i Excel där man kan få hjälp med att skapa en export-tabell som informationen exporteras ut till. Man kan även hämta summeringar på en period som löper över flera räkenskapsår. Exporten från Fortnox tar bara några sekunder för varje gruppering och summering man vill göra och man kan arbeta vidare i arbetsboken under tiden informationen uppdateras.

Exportera till Excel och summera konto/projekt mm

Läs mer om Excel Export

Pris

Kontakta oss för offert

59 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Har du frågor?
031-340 44 00
info@excelspecialisten.se

Företag
Excelspecialisten XLS AB