icon

Fortnox - Visma.net PM

Tid- och Projektredovisning

Allt i molnet!

Stanna kvar i ditt kraftfulla Visma .NET PM och låt Jlmdatas integration föra över information till ditt Fortnox. Allt i molnet, alltid tillgängligt.

Om Fortnox - Visma.net PM

Synkning från Visma .NET PM till Fortnox

• Projekt
• Kostnadsställe
• Artiklar (Arbetstyper, Resor, Produkter)
• Kunder

Synkning från Fortnox till Visma .NET PM

• Leverantörskostnader
• Faktura status (betalmarkering)

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Jlmdatas integration förutsätter att du använder Visma .NET PM som ditt "huvudprogram". I PM registrerar du din tid och följer upp projekt som vanligt. Fakturan skapas i PM, denna skickas över till Fortnox.
I Fortnox läser du in fil från banken för att betalmarkera fakturan. Fakturans status skickas med över till PM så att projektledaren vet att den har blivit betald.
Alla uppdateringar av kund, artikel, kostnadsställe och projekt skickas över till Fortnox.

Allt i molnet!

Läs mer om Fortnox - Visma.net PM

Pris

7990kr/engångskostnad 5600kr/år (från år 1) i service och supportavtal

99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Har du frågor?
040-261445
support@jlmdata.se

Företag
Jlmdata AB

Betyg

( 0 röster)