icon

Sealfx Auto

Övrigt

Eliminerar valutarisken automatiskt

Sfx Auto hanterar företagets valutaprocess digitalt vilket eliminerar valutarisken automatiskt och gör det enklare för företaget att göra internationella affärer.

Om Sealfx Auto

• Sfx Auto hanterar företagets valutarisk med automatik genom att företaget kan valutasäkra varje affärstransaktion när den inträffar, vid order eller faktura tidpunkt.
• Sfx Auto frigör resurser från tidskrävande rutinarbete, och minskar risken för fel pga den mänskliga faktorn.
• Sfx Auto erbjuder också effektivare rapportering med inbyggt bokföringsstöd, analyser och rapporter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

• Koppla ert företag i Fortnox till Sealfx och få digitala valutatjänster - oavsett valutapolicy
• Sealfx reducerar kostnader och frigör tid genom digital hantering från Fortnox till din Bank
• Sealfx reducerar er valutarisk
• Sealfx tjänster kan nyttjas för affärsutveckling och ökad intjäning
• Digitalt bokföringsstöd i Fortnox
• Rapporter och KPIer via visuella gränssnitt

Eliminerar valutarisken automatiskt

Läs mer om Sealfx Auto

Pris

Enligt avtal

99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Har du frågor?
08 59 84 31 00
info@sealfx.com

Företag
Sealfx AB

Betyg

( 0 röster)