icon

Tic-Tac Mobile

Tid- och Projektredovisning

Tidrapportering för projektet, snabb säker enkel

Tic-Tac Mobile är en app för tidrapportering och projekthantering som ger dig överblick och kontroll över dina projekt.

Du följer upp dina projekt mot budget. Delegerar aktiviteter i tidplanen.
Analyserar beläggning och resultat. Fakturerar.

Om Tic-Tac Mobile

Tic-Tac går snabbt att komma igång med och är lätt att använda.
Men innehåller allt du behöver för att hantera projekt och tidredovisning.

• Både i webb och mobilapp
• tidrapportering i projekt och frånvarorapportering
• följ upp resultat, flextid, frånvaro, beläggning
• rapportera utlägg, ersättningar, traktamenten. Fotografera kvitton
• planera projektet i tiden och delegera aktiviteter
• följ upp mot projektbudget och tidplan
• ärendehantering för att hantera händelser i projekten
• skapa fakturor
• koppla till Fortnox
• underlag till de flesta löneprogram

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Kundfakturor

• Skapa ett fakturaunderlag i Tic-Tac
• För över det till Fortnox för att bli en faktura
• Kunden skapas i Fortnox om den inte redan finns där
• Skicka, bokför och hantera reskontran i Fortnox

Leverantörsfakturor

• Läs leverantörsfakturor från Fortnox för projektredovisning i Tic-Tac

Lönekörning
• För över underlag från Tic-Tac till Fortnox lön

Tidrapportering för projektet, snabb säker enkel

Läs mer om Tic-Tac Mobile

Pris

90 kronor per användare och månad

99 kr/mån tillkommer för licensen Fortnox Integration (inkluderar obegränsat antal integrationer).

Har du frågor?
08-660 08 70
info@tictacmobile.com

Företag
Tic-Tac Mobile AB

Betyg

( 0 röster)